DỰ ÁN_TÚI CẢM HỨNG

Mô tả dự án

Trong thiên nhiên thì các loài vật, cây cối cũng ngụy trang để sinh tồn, trong quân sự con người cần ngụy trang để sinh tồn và rất nhiều thực thể khác cũng vậy. “Ngụy Trang” bằng Túi cảm hứng là dự án đặc biệt cho học sinh trải nghiệm liên môn.

Các tiêu chuẩn

Tài liệu