Rubric: Đánh giá sản phẩm học tập mô hình "Tên lửa nước"

Mô tả
Đánh giá "Tên lửa nước" qua các tiêu chí: vật liệu, chất lượng sản phẩm, tính thẩm mĩ.
Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Các vật liệu được dùng để chế tạo mô hình.
Khả năng hoạt động của sản phẩm, độ bền.
Hình dạng, cách trang trí mô hình.