Rubric: ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM MÔ HÌNH CỦA DỰ ÁN “THIẾT KẾ MÔ HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU MINI”

Các tiêu chí đánh giá
fullscreen